Sirkus Skjærgårds er en komprimert festivalopplevelse, som skal arrangeres som dagsarrangement i 4 ulike byer i sør-øst Norge. Vi tar utgangspunkt i Skjærgårds Music & Mission Festival, og prøver å samle essensen av det vi gjør der. I tillegg til kveldsarrangement for ungdom og unge voksne inviterer vi barnefamilier til å være med på et familieshow på dagtid. Kveldsarrangementet består av konserter med profesjonelle artister, BigTop happening og basar, og kvelden bindes sammen ved hjelp av konferansierene fra «Festivalkontoret» som var bindeleddet under den digitale festivalen vi gjennomførte sommer 2020. Innhold og aktører vil i stor grad være forskjellige fra by til by, med unntak av husband og konferansierer

Vi ønsker å lage én kveld med skikkelig festivalstemning for lokale ungdommer, og samtidig ønsker vi å ivareta den nasjonale, samlende følelsen ved å streame festivalkvelden til lokale grupper og kirker over hele landet. Vi håper at mange av dere, grupper og enkeltpersoner, som vanligvis kommer til Risøya vil være med på denne interaktive dagen, og at Sirkus Skjærgårds kan gi en god Skjærgårdsopplevelse for alle oss som savner festivallivet.

Klikk her for informasjon om hvordan du kan få tilgang til streamen!

Når og hvor arrangeres Sirkus Skjærgårds

30.januar på Sarpsborg Scene, 20.februar på Storstova Kulturhus på Bryne, 20.mars på Teateret i Kristiansand og 1. mai på Ælvespeilet i Porsgrunn.

Hvem er målgruppen til Sirkus Skjærgårds

Målgruppen for arrangementene er i hovedsak ungdom og unge voksne, 15-25 år, som også er målgruppen for Skjærgårds Music & Mission Festival. Men vi ønsker også å lage et tilbud på dagtid til barnefamilier i de ulike byene vi kommer til. Når det gjelder antall deltakere på arrangementene forholder vi oss til nasjonale og lokale smittevernsregler.

Hvorfor arrangere Sirkus Skjærgårds

Da pandemien traff oss i mars, og alt vi kjente til av arrangementer ble avlyst, ble vi nødt til å finne alternative prosjekter for å kunne møtes og for å kunne lage gode skjærgårdsopplevelser. I takt med at det er åpnet noe opp for fysiske samlinger, samt at stimuleringsordningen har kommet på plass, ser vi nå muligheten for finne på noe som kan gi oss den gode skjærgårdsfølelsen på noen utvalgte. Vi legger opp til at vi én gang i måneden tar med oss ulike artister og talere ut på tur. Samtidig skal vi også livestreame hver arrangementskveld, og sende ut til ungdomsmiljøer over hele landet som normalt sett reiser til vår fysiske festival på Risøya utenfor Tvedestrand.

Vi opplever hvert år veldig mange tilbakemeldinger fra publikum på at det vi gjør og er, er viktig for hverdagen og særlig sommeren deres. Derfor vil vi komprimere den opplevelsen vi vanligvis har i én uke på sommeren til et dagsarrangement som reiser ut til lokale scener.

Sirkus Skjærgårds arrangeres av Stiftelsen Skjærgårds